Witaj na stronie Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów!

Światowe Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych Rzym 2015

W dniach 15 – 19 września w Rzymie odbyło się pierwsze Światowe Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych, gromadzące blisko 6 tysięcy zakonników z ponad 500 instytutów, żyjących w 125 krajach na świecie. Mariańską wspólnotę reprezentowało czterech współbraci z Polski.


Spotkanie rozpoczęło się wieczorem 15 września czuwaniem na Placu Świętego Piotra, której przewodniczył Kardynał Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego João Braz de Aviz. Modlitwie śpiewem prowadzonej przez Wspólnotę z Taize towarzyszyła medytacja fragmentu Ewangelii według świętego Jana (J 15,1-14) mówiącym o Chrystusie jako winnym krzewie. Ksiądz kardynał przywoływał zasady przeżywania życia zakonnego zawarte w przesłaniu Papieża Franciszka otwierające Rok Życia Konsekrowanego. Przypomniał, że aby zakonnik był wierny swemu powołaniu powinien być: pełnym radości, odważnym i być człowiekiem komunii.

Kolejne dni obejmowały następujące bloki tematyczne „Wsłuchani w wołanie”, „W sercu, braterstwa” oraz „Nadzieje i niepokoje świata”. Przed południem w Auli Pawła VI odbywały się wykłady wieńczone dyskusją na poszczególne tematy. Po południu w wielu miejscach w Rzymie osoby konsekrowane spotykały się na warsztatach, by dzielić się doświadczeniami i owocami medytacji przygotowanych przez organizatorów spotkania. Ponadto każdy z uczestników mógł wybrać dwa wydarzenia wieczorne spośród dziesięciu propozycji. Spotkania te pozwalały jeszcze mocniej pogłębić swoją relację z Bogiem i zastanowić się nad sensem powołania poprzez trzy „drogi”: drogę piękna, drogę głoszenia oraz drogę spotkania.


Podczas tych szczególnych dni nie mogło zabraknąć spotkania z Ojcem Świętym. Audiencję, która odbyła się przed południem 17 września, Papież rozpoczął od modlitwy za męczenników z Syrii i Iraku. W dalszej części odpowiedział na trzy pytania dotyczące momentu Jego osobistego powołania, rozeznania misji i posłania w Kościele oraz problemu niestałości w życiu zakonnym. Następca Świętego Piotra apelował, aby żadna osoba konsekrowana nigdy nie straciła horyzontu, aby marzyć i w ten sposób otwierać się na tchnienie Ducha Świętego. Ponadto jako antidotum na narcyzm i szemranie (które Papież wprost nazwał „terroryzmem”) wskazał dzielenie Słowem we wspólnocie i adorację Najświętszego Sakramentu.

W piątek 18 września na Placu Świętego Piotra odbył się otwarty koncert ewangelizacyjny pod tytułem „Obudźcie świat: spotkanie i świadectwo”. W czasie koncertu można było przekonać się jak bogate i pełne pasji jest życie osób konsekrowanych.

Ostatni dzień spotkania (19 września) rozpoczęło kolokwium kardynała Prefekta João Braz de Aviz i jego Sekretarza José Rodríguez Carballo OFM zakończone końcowym przesłaniem Międzynarodowego Spotkania Młodych Konsekrowanych. Zwieńczeniem tego niepowtarzalnego czasu była dziękczynna Msza Święta w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem Kardynała Prefekta.

Audiencja z Papieżem Franciszkiem, czuwanie modlitewne, koncert ze świadectwami oraz konferencje panelowe dostępne są w pięciu profilach językowych (włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i portugalskim) na stronie internetowej Wspólnoty Chemin-Neuf, odpowiedzialnej za stronę medialną spotkania http://giovaniconsacrati.chemin-neuf.fr

(kl. Piotr Szyperski)